Start

Vad är Vattenpolering

Vattenpolering kallas ibland Vattenblästring, på engelska Vapor blasting, Vapour blasting och ibland Aqua honing. Metoden har snabbt blivit för att rengöra metall och plast för att uppnå bästa ytfinish. Metoden har funnits i England och USA en tid och har nu även funnits sin väg till Sverige.

Metoden påminner om torrblästring med den skillnaden att blästermediet är uppblandat med vatten. Vattnet dämpar blästermediet när det når objektet som skall blästras/rengöras. Därigenom undviker man att blästermedia slås in i materialet som blästras, finishen blir en blank, glatt yta närmast att ses som polerad. Detta gör att ytan inte tar åt sig smuts som den ruggade yta man får vid konventionell torrblästring.

Vattenpolering är skonsamt

Vattnets dämpande funktion gör även att minimalt av godset avverkas i samband med blästringen. Detta gör att objektet inte förlorar sina dimensioner som ofta är fallet vid torrblästring med sand eller glas. Objekt med noggranna toleranser som kolvar, förgasare eller objekt med lagersäten mm går att rengöra utan att förlora sina dimensioner.

Detta gör att vattenpolering passar mycket bra för att rengöra motordelar av aluminium som behåller sina dimensioner. Dessa får en finish som påminner om när delarna var nya och det utan att ha förorenas av glas eller sand som senare kan komma att frigöras med oönskat resultat.

Metoden är även miljövänlig, då föroreningar och blästermedia inte frigörs i luften, utan stannar i vattnet som återcirkuleras i maskinen och sedan sedimenteras ut för avfallshantering.

Finns det några tillämpningar där vattenpolering inte passar?

Ja, för objekt som är pulver- eller epoxylackade är metoden för skonsam, där krävs att materialet först antingen torrblästras eller kemstrippas för att avlägsna lacken, för att därefter våtblästras för att uppnå en fin ytfinish.

Rengöring av motorer

Vattenpolering är som sagt en mycket bra metod för att göra rent motorer. Efter att ha applicerat vatten och rengöringsmedel på motorernas ytor är det viktigt att skölja av dem noggrant för att undvika att rengöringsmedlet torkar och bildar fläckar.

När motorerna sköljs och torkas efteråt bör de inspekteras för att säkerställa att all smuts och föroreningar har avlägsnats. Vid behov kan vattenpoleringen upprepas eller kompletteras med andra rengöringsmetoder för att uppnå optimal renhet och underhåll.

Sammanfattningsvis kan vattenpolering vara en effektiv metod för att rengöra och underhålla motorer. Genom att använda rätt blandning av vatten och rengöringsmedel, vara försiktig med vattenfördelningen och genomföra noggranna inspektioner kan man uppnå utmärkta resultat och bidra till att motorerna fungerar optimalt.

Detta gör att vattepolering är en skonsam och perfekt metod för att rengöra motorer!

Ventilkåpor till Ford 427 SOHC