Bålsta Vattenpolering
/

Vapor blasting i Stockholm

 

 

 VAD ÄR VATTENPOLERING

Vattenpolering eller Vattenblästring, på engelska Vapor blasting, Vapour blasting ibland Aqua honing, har snabbt blivit en populär metod för att rengöra metall och plast för att uppnå bästa ytfinish. Metoden har funnits i England och USA en tid och har nu även funnits sin väg till Sverige.

Metoden påminner om torrblästring med den skillnaden att blästermediet är uppblandat med vatten. Vattnet dämpar blästermediet när det når objektet som skall blästras/rengöras. Därigenom undviker man att blästermedia slås in i materialet som blästras, finishen blir en blank, glatt yta närmast att ses som polerad. Vilket gör att ytan inte tar åt sig smuts som den ruggade yta man får vid konventionell torrblästring.

Vattnets dämpande funktion gör även att minimalt av godset avverkas i samband med blästringen, vilket gör att objektet inte förlorar sina dimensioner som ofta är fallet vid torrblästring med sand eller glas. Vilket gör att objekt med noggranna toleranser som kolvar, förgasare eller objekt med lagersäten mm går att rengöra utan att förlora sina dimensioner.

Detta gör att metoden passar mycket bra för att rengöra motordelar av aluminium som behåller sina dimensioner, får en finish som påminner om när delarna var nya och det utan att ha förorenas av glas eller sand som senare kan komma att frigöras med oönskat resultat.

Metoden är även miljövänlig, då föroreningar och blästermedia inte frigörs i luften, utan stannar i vattnet som återcirkuleras i maskinen och sedan sedimenteras ut för avfallshantering.

Finns det några tillämpningar där metoden inte passar?

Ja, för objekt som är pulver- eller epoxylackade är metoden för skonsam, där krävs att materialet först antingen torrblästras eller kemstrippas för att avlägsna lacken, för att därefter våtblästras för att uppnå en fin ytfinish.

 
Post
Samtal
Karta
Om